Кошик

Кошик порожній

Автор: Кравцова, Придаток

Видавництво: Підручники і посібники

У підручнику є чимало мовно-логічних завдань ігрового характеру: «Знайди будиночок», «Збираємось у подорож», «Допоможи вибрати страви», «Склади слова», «Відшукай слова», «Встав букву», «Друзі», «Букви граються», «Утвори нові слова», «Назви слова - «навпаки», «Назви одним словом», а також лото, ребуси, анаграми, чистомовки і скоромовки. Частина 2.

 

Автор: Горбач

Видавництво: Грамота

Опис: Підручник з німецької мови для 1 класу. Підручник укладений за розділами, які мають поурочну структуру. У кінці кожного розділу пропонується ігровий урок (урок­гра, урок­проект, урок­майстрування), який дає можливість учням використати набуті знання в комунікативній ситуації.

Автор: Бєляєва

Видавництво: Грамота

Опис: Підручник з англійської мови для 1 класу. Основну увагу в ньому приділено принципам компетентнісного підходу, що передбачає вивчення англійської мови з використанням міжпредметних зв’язків.

Автор: Оляницька

Видавництво: Грамота

Опис: Підручник з математики для 1 класу. Навчальний матеріал подано в цікавій та доступній формі з урахуванням компетентнісного підходу й сучасних методик. Підручник містить задачі різного рівня складності, передбачено роботу в парі та групі.

Автор: Андрусенко, Котелянець, Агєєва

Видавництво: Грамота

Опис: Навчальний зміст поєднує природничу, громадянську, історичну, здоров’язбережувальну, соціальну, технологічну освітні галузі. Інтегрований підхід внутрішньопредметних і між предметних зв’язків сприятиме формуванню ключових та предметних компетентностей. Частина 2.

Автор: Жаркова, Мечник

Видавництво: Підручники і посібники

Підручник реалізує інформаційну, мотиваційну, розвивальну, діяльнісну, виховну та дослідницьку функції. Частина 2.

Автор: Захарійчук

Видавництво: Грамота

Опис: Навчальний зміст підручника забезпечує реалізацію завдань змістових  ліній програми і спрямований на формування предметних (лексичних,  фонетичних, діамонологічних,  комунікативних, художньо-мовленнєвих  каліграфічних, орфографічних) та ключових  компетентностей. Частина 2.

Автор: Захарійчук

Видавництво: Грамота

Опис: Навчальний зміст підручника забезпечує реалізацію завдань змістових  ліній програми і спрямований на формування предметних (лексичних,  фонетичних, діамонологічних,  комунікативних, художньо-мовленнєвих  каліграфічних, орфографічних) та ключових  компетентностей. Частина 1.

Автор: Захарійчук

Видавництво: Грамота

Опис: Українська мова (післябукварна частина) є логічним про¬довженням навчального змісту «Букваря» і спрямована на закріплення орфограм, вивчених у букварний період. З цією метою подаються завдання для списування за зразком, а також вправи з посильним орфографічним навантаженням, творчі завдання, мовні та мовленнєві ігри.

Автор: Богданець-Білоскаленко

Видавництво: Грамота

Опис: Посібник для додаткового читання у 1 класі містить добірку цікавих і пізнавальних творів сучасних письменників.

Книжка зручна як для вчителя, який знайде тут цікаві завдання за змістом творів, так і для дітей, які зможуть виконувати практичні вправи в книжці, розмірковувати, фантазувати.

Автор: Калініченко, Аристова

Видавництво: Освіта

Опис: Підручник з мистецтва для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Зінюк

Видавництво: Освіта

Опис: Посібник містить творчі завдання для уроків технологій і дизайну у 1 класі, що розроблені відповідно до вимог чинного Державного стандарту початкової освіти й Типової освітньої програми для закладів загальної середньої освіти (О. Я. Савченко), а саме технологічної освітньої галузі. Методи і прийоми роботи, запропоновані у ньому, спрямовані на розвиток творчих здібностей учнів, їхньої просторової уяви, технічного мислення. Матеріали посібника можна використати у курсі «Я досліджую світ».

Автор: Коршунова

Видавництво: Освіта

Опис: Дидактичні картки «Я досліджую світ» складено відповідно до типових програм для учнів 1 класів  «Я досліджую світ», розроблених під керівництвом Р. Б. Шияна та О. Я. Савченка.

Автор: Коршунова, Гущина

Видавництво: Освіта

Опис: Я досліджую світ підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, частина 2. Нова українська школа.

Автор: Коршунова, Гущина

Видавництво: Освіта

Опис: Я досліджую світ підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, частина 1. Нова українська школа.

Автор: Вашуленко, Бевз, Єресько, Трофімова

Видавництво: Освіта

Опис: Я досліджую світ підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, частина 2. Нова українська школа.

Автор: Вашуленко, Бевз, Єресько, Трофімова

Видавництво: Освіта

Опис: Я досліджую світ підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів, частина 1. Нова українська школа.

Автор: Листопад

Видавництво: Оріон

Опис: Підручник з математики для 1 класу закладів загальної середньої освіти.