Кошик

Кошик порожній

Знайдено по запиту:

Видавництво Богдан

Автор: Островський, Федун

Видавництво: Богдан

Змістове наповнення підручника реалізує мистецьку освітню галузь Державного стандарту початкової освіти, відповідає типовим освітнім програмам з курсу «Мистецтво», які розроблені під керівництвом О.Я. Савченко та Р.Б. Шияна. Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєнню нею культурних цінностей, творчому самовираженню другокласників у різних видах мистецької діяльності, формуванню ключових, мистецьких предметних і міжпредметних компетентностей.

в кошик

Автор: Кондратова

Видавництво: Богдан

Змістове наповнення підручника реалізує мистецьку освітню галузь Державного стандарту початкової освіти, відповідає типовій освітній програмі з курсу «Мистецтво», розробленій під керівництвом О.Я. Савченко. Ретельно підібраний матеріал сприяє всебічному художньо-естетичному розвитку особистості дитини, освоєнню нею культурних цінностей, творчому самовираженню другокласників у різних видах мистецької діяльності, формуванню ключових, мистецьких предметних і міжпредметних компетентностей.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

• Зміст підручника відповідає новому Державному стандарту та Типовій освітній програмі МОН України.
• Підручник містить яскраві живі ілюстрації.
• Запропоновано аудіододаток з усіма словами, діалогами, текстами, піснями (озвучено носіями мови).
• Додаткові завдання та вправи, поміщені в електронному додатку, допомагають засвоєнню нових слів, виразів, граматичних конструкцій.
• У кожному розділі багато уваги приділяється формуванню та вдосконаленню основних мовних навичок (письму, читанню, говорінню та розумінню англійської мови).
• Матеріал подається в зручній та доступній формі, містить багато вправ на закріплення та повторення.

в кошик

Автор: Будна, Гладюк, Заброцька

Видавництво: Богдан

Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров’язбережувальну, інформатичну, технологічну галузі нового Державного стандарту початкової освіти, відповідає типовій освітній програмі з курсу «Я досліджую світ» (під керівництвом О.Я. Савченко). Ретельно дібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної, життєвої, громадянської, інформаційно-комунікаційної компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій.

в кошик

Автор: Будна, Гладюк, Заброцька

Видавництво: Богдан

Змістове наповнення підручника реалізує природничу, громадянську та історичну, соціальну та здоров’язбережувальну, інформатичну, технологічну галузі нового Державного стандарту початкової освіти, відповідає типовій освітній програмі з курсу «Я досліджую світ» (під керівництвом О.Я. Савченко). Ретельно дібраний матеріал сприяє особистісному розвитку учнів, формуванню соціальної, життєвої, громадянської, інформаційно-комунікаційної компетентностей, здатності до розв’язання проблем з використанням цифрових пристроїв, інформаційно-комунікаційних технологій.

в кошик

Автор: Будна, Беденко

Видавництво: Богдан

Підручник за своїм змістом відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко. Система завдань і вправ спрямована на формування й закріплення обчислювальних навичок, розвиток логічного мислення та просторової уяви, вироблення вмінь аналізувати, порівнювати і самостійно робити висновки.

в кошик

Автор: Варзацька, Трохименко

Видавництво: Богдан

Зміст підручника відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко. Запропоновано різноманітні завдання, що дозволять учителеві навчати дитину відповідно до її здібностей та можливостей, а учням — здійснювати самоконтроль, удосконалюватись та розвиватись. Змістове наповнення підручника забезпечить сприятливі умови для збагачення активного словника та мовленнєвого розвитку другокласників.

в кошик

Автор: Чипурко

Видавництво: Богдан

Зміст підручника відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко. Запропоновано різноманітні завдання, що дозволять учителеві навчати дитину відповідно до її здібностей та можливостей, а учням — здійснювати самоконтроль, удосконалюватись та розвиватись. Змістове наповнення підручника забезпечить сприятливі умови для збагачення активного словника та мовленнєвого розвитку другокласників.

в кошик

Автор: Аксьонова

Видавництво: ПЕТ

Робочий зошит з математики до підручника Богдановича для учнів 2 класу.

в кошик

Автор: Богданець-Білоскаленко

Видавництво: Грамота

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного стандарту початкової освіти (2018) за Типовою освітньою програмою колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко.

в кошик

Автор: Богданець-Білоскаленко, Новак

Видавництво: Грамота

У зошиті запропоновано завдання для роботи над текстами підручника «Українська мова та читання (у 2-х частинах) : Частина 2 : Читання (автор Наталія Богданець-Білоскаленко).

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Дібрані завдання спрямовані на повторення й закріплення вивченого матеріалу, формування самооцінки першокласників. Для учнів та вчителів перших класів.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

 Посібник містить різноманітні завдання для індивідуальної та групової роботи з першокласниками. Запропоновано цікаві вправи, досліди, завдання проблемного і пошукового характеру. Для учнів 1-го класу.

в кошик

Автор: Чумарна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано конспекти уроків з української мови (навчання грамоти) для 1 класу. До підручника Чумарна

в кошик

Автор: Шост

Видавництво: Богдан

Посібник з математики для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Богайчук

Видавництво: Богдан

У посібнику подано плани-конспекти уроків з описом рухливих ігор та орієнтовними комплексами вправ, а також перелік контрольних нормативів і вимог, кросворди і загадки на спортивну тематику, цікавинки про футбол, пам'ятку для вчителя.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Зошит з плакатом з математики для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Будна, Головко 

Видавництво: Богдан

Посібник Подарунок першокласнику для учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Федун

Видавництво: Богдан

У посібнику подано орієнтовне календарне планування з образотворчого та музичного мистецтв. Планування відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам. Для вчителів початкових класів.

в кошик

Автор: Шост, Походжай,

Видавництво: Богдан

У посібнику подано 56 карток з математики для поточної перевірки знань учнів 1 класу з усіх тем навчальної програми. Посібник призначений для самостійної роботи учнів 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано конспекти уроків з предмета «Я досліджую світ» для 1 класу відповідно до підручника «Я досліджую світ» (авт. Гільберг Т., Тарнавська С., Гнатюк О., Павич Н.). Зміст посібника відповідає Державному стандарту початкової освіти та типовим освітнім програмам. Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних навчальних закладів та батьків.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

У посібнику запропонована цікава інформація, різноманітні факти, тести з предмета «Я досліджую світ». Для учнів та вчителів початкових класів.

в кошик

Автор: Чумарна

Видавництво: Богдан

Посібник з української мови для учнів 1 класу загальноосвтніх навсальних закладів.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Посібник з математики для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Островський

Видавництво: Богдан

Зошит має на меті допомогти учням засвоїти програмовий матеріал, навчити сприймати, розуміти, імпровізувати і любити музику як мистецтво, а також стимулювати творчу діяльність дітей на уроках. 

немає в наявності

Автор: Кондратова

Видавництво: Богдан

Зошит має на меті допомогти учням засвоїти програмовий матеріал, навчити сприймати, розуміти, імпровізувати і любити музику як мистецтво, а також стимулювати творчу діяльність дітей на уроках.

немає в наявності

Автор: Хорунжий

Видавництво: Богдан

Мета альбома — допомогти учням засвоїти програмовий матеріал, розвивати особистісні якості другокласників засобами предметно-перетворювальної діяльності, формувати ключові та предметну проектно технологічну компетентності. 

немає в наявності

Автор: Шост

Видавництво: Богдан

Зошит містить усі види перевірки знань, умінь та навичок учня  з української мови в 2 класі.

немає в наявності

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано 11 діагностичних карток з літературного читання для поточної перевірки аудіативних умінь учнів 2-ого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Посібник  математика Задачі на рух без нудьги, для учнів 2 класу загальноосвтніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Посібник з математики з таблицею множення без нудьги, для учнів 2 класу загальноосвтніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Цей збірник містить задачі, в яких діють герої відомих казок. 

в кошик

Автор: Беденко, Будна

Видавництво: Богдан

Пропонований зошит призначений для розвитку зв’язного мовлення в учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Богданович, Будна

Видавництво: Богдан

Картки з математики для самостійної роботи учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Вашків, Онишків

Видавництво: Богдан

У посібнику зібрані цікаві художні твори українських та зарубіжних письменників, кращі зразки дитячого фольклору, поезії, легенди, казки, байки. Упорядники ставили за мету зібрати найширше коло читання, яке б сприяло вихованню у дітей бажання читати, любити рідну мову, розвивати мовлення й активізувати творчі здібності. Для учнів та вчителів початкових класів.

в кошик

Автор: Будна, Головео

Видавництво: Богдан

У книгу входять загадки, казки, вірші й оповідання про дітей, їхні взаємини у сім’ї та школі, про природу, рідний край, звичаї і свята українців. Різноманітність творів за тематикою, жанром, емоційною спрямованістю допоможе другокласникам сприймати книги як незвичайний і захоплюючий світ, у якому кожен може знайти щось цікаве для себе. Чудові ілюстрації сприятимуть кращому усвідомленню змісту прочитаних творів та розвитку художніх смаків і творчої уяви дітей.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

«Тренажер» містить «швидкі» та цікаві сторінки. На «швидких» (непарних) сторінках подано вирази і задачу. На кожному уроці протягом трьох хвилин учні заповнюють сторінку. Вчитель фіксує час і оцінює правильність виконання завдань. Мета цих сторінок - оперативний контроль знань. 1 Частина

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

«Тренажер» містить «швидкі» та цікаві сторінки. На «швидких» (непарних) сторінках подано вирази і задачу. На кожному уроці протягом трьох хвилин учні заповнюють сторінку. Вчитель фіксує час і оцінює правильність виконання завдань. Мета цих сторінок - оперативний контроль знань. 

в кошик

Автор: Йосепчук

Видавництво: Богдан

Посібник з математики Бліц-контроль для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано 38 карток (по 4 варіанти), чотири тематичні роботи (по 2 варіанти) та картки для самостійного контролю знань учнів 2 класу з усіх навчальних тем з української мови. 

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано зміст урокiв з розвитку зв’язного мовлення для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Будна, Шост

Видавництво: Богдан

Конспекти уроків з математики для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Будна, Онишків

Видавництво: Богдан

У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з української мови,  для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Беденко, Будна, Шост

Видавництво: Богдан

Посібник з математики для учнів 2 класу загальноосвтніх навчальних закладів. 1 Частина

в кошик

Автор: Беденко, Будна, Шост

Видавництво: Богдан

Посібник з математики для учнів 2 класу загальноосвтніх навчальних закладів. 2 Частина

в кошик

Автор: Будна, Заброцька, Шост

Видавництво: Богдан

Посібник Конспекти уроків для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 2 Частина

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано зміст урокiв з розвитку зв’язного мовлення для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Романишин

Видавництво: Богдан

У посібнику розкрито методику роботи над текстовими задачами в процесі підготовки учнів другого класу 

в кошик

Автор: Головань

Видавництво: Богдан

Посібник з української мови та читання для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

У посібнику подано зразки самостійних та контрольних робіт з математики для учнів 2-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Брудко, Сліпець, Фучила

Видавництво: Богдан

У посібнику подано зразки самостійних та конт-рольних робіт з математики для учнів 2-х класів

в кошик

Автор: Будна, Головко

Видавництво: Богдан

У посібнику подано тексти та творчі завдання з української мови для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Посібник з математики Бліц-контроль для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Частина

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Посібник з математики Бліц-контроль для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 2 Частина

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Альбом з технологій для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

в кошик

Автор: Будна, Заброцька, Шост

Видавництво: Богдан

Посібник Конспекти уроків для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 1 Частина

в кошик

Автор: Будна, Чумарна, Чипурко

Видавництво: Богдан

Посібник Літературне читанння для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Андрієнко 

Видавництво: Богдан 

Посібник з Англійської мови вивчаємо граматику для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Easy English Reading

в кошик

Автор: Андрієнко 

Видавництво: Богдан 

Посібник з Англійської мови вивчаємо граматику для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Eнasy English Grammar

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Робочий зошит з Англійської мови для учнів 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів 

в кошик

Автор: Варзацька, Будна, Трохименко

Видавництво: Богдан

Робочий зошит з Української мови 2 клас для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

в кошик

Автор: Корчевська

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник містить тести для поточного контролю навчальних досягнень учнів з математики до підручника М. Бодановича, Г. Лишенка.

в кошик

Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

Видавництво: Підручники і посібники

Зошити складені відповідно до оновленої програми з математики для 4 класу і підручника Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика : підруч. для 4 кл. загальноосв. навч. закладів. Зошит містить 8 контрольних робіт по 2 варіанти, які охоплюють усі теми програми.

в кошик

Автор: Корчевська О., Гнатківська О., Хребтова Н.

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник відповідає чинній програмі, методичним вимогам та змісту підручника М. Богдановича, Г. Лишенка «Математика. 4 клас». Він складається із двох частин: у першій подано роз'яснення до вправ нового матеріалу і домашніх завдань, а в другій містяться розв’язання всіх домашніх завдань.

в кошик

Автор: Корчевська О., Гнатківська О., Хребтова Н.

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник віідповідає оновленій чинній програмі з математики і підручнику Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика: підруч. для 4 кл. Він містить  картки для індивідуального поурочного письмового опитування учнів, які допоможуть учителеві в організації поточного контролю знань учнів.

в кошик

Автор: Корчевська

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник містить тести для поточного контролю навчальних досягнень учнів з кожної теми навчальної програми, а також контрольні та підсумкові тести за І та ІІ семестри (до підруч. М. Бодановича, Г. Лишенка).

в кошик

Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

Видавництво: Підручники і посібники

Зошит складений відповідно до вимог чинної навчальної програми з математики і відповідає системі вправ підручника М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. /  М. В. Богданович, Г. П. Лишенко. Завдання зошита призначені для формування обчислювальних навичок й умінь розв’язувати основні види програмових задач. Цікава форма подання завдань сприятиме активізації розумової діяльності учнів.

в кошик

Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

Видавництво: Підручники і посібники

Зошит складений відповідно до чинної програми з математики для 3 класу і підручника Богданович М. В., Лишенко Г. П. Математика: підруч. для 3 кл. загальноосв. навч. закл. Зошит містить 8 контрольних робіт по 2 варіанти, які охоплюють усі теми програми. Для перевірки усних обчислень подано 2 математичні диктанти.

в кошик

Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник відповідає чинній програмі з математики для 3 класу, методичним вимогам та змісту підручника М. Богдановича, Г. Лишенка «Математика. 3 клас». Він складається із двох частин: у першій подано пояснення до вправ нового матеріалу і домашніх завдань, а в другій містяться розв’язання всіх домашніх завдань.

в кошик

Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник містить картки для індивідуального поурочного письмового опитування учнів, які допоможуть учителеві в організації поточного контролю знань учнів. За підручником Богданович М. В. Лишенко Г. П. Математика: підр. для 3 кл. Картки №2 дещо складніші від карток №1. Частина 2.

в кошик

Автор: Тарнавська С., Заїка А.

Видавництво: Підручники і посібники

Посібник виготовлений у вигляді зошита з друкованою основою і призначений для використання практичних вправ та завдань з математики відповідно до підручника Богданович М. В. Математика : підруч. для 3 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. В. Богданович, Г. П. Лишенко.

в кошик

Автор: Шандрівська

Видавництво: Підручники і посібники

Зошит для контрольних робіт з математики відповідає оновленій програмі з математики для 3 класу та підручникуМ. В. Богданович. Математика : підруч. для 3 кл. загальнооосвітн. навч. закл. М. В. Богданович, Г.  П. Лишенко. У ньому подано тексти 9 контрольних робіт, по 2 варіанти в кожній.

в кошик

Автор: Богданець-Білоскаленко

Видавництво: Грамота

Опис: Посібник для додаткового читання у 1 класі містить добірку цікавих і пізнавальних творів сучасних письменників.

Книжка зручна як для вчителя, який знайде тут цікаві завдання за змістом творів, так і для дітей, які зможуть виконувати практичні вправи в книжці, розмірковувати, фантазувати.

в кошик

Автор: Богданець-Білоскаленко

Видавництво: Грамота

Опис: Різноманітні за тематикою, видами й жанрами твори, підібрані за принципом сезонності, збагатять інтелектуальний потенціал і мовно­мовленнєвий досвід учнів, формуватимуть читацькі навички й уміння, прищеплюватимуть любов до книги.

Книжка зручна як для вчителя, який знайде тут цікаві завдання за змістом творів, так і для дітей, які зможуть виконувати практичні вправи в книжці, розмірковувати, фантазувати.

в кошик

Автор: Ткачук

Видавництво: Богдан

Опис: Робочий зошит з української мови містить різноманітні вправи та завдання, які охоплюють матеріал для 9-го класу оновленої програми Міністерства освіти і науки України.

в кошик

Автор: Ткачук

Видавництво: Богдан

Опис: Робочий зошит з української мови містить вправи та завдання, які охоплюють матеріал оновленої програми Міністерства освіти і науки України для 8-го класу.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: Прописи відповідають типовим освітнім програмам та Державному стандарту початкової освіти. Посібник укладено до підручників з англійської мови для 1-го класу авторів: О.Д. Карп’юк, Х.К. Мітчел, І.В. Доценко та ін.

в кошик

Автор: Кучма, Морська

Видавництво: Богдан

Опис: Підручник з англійської мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

в кошик

Автор: Будна, Гладюк

Видавництво: Богдан

Опис: Зошит з природознавства відповідає оновленій навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової загальної освіти та підручнику «Природознавство. 3 клас» (авт. Гільберг Т.Г., Сак Т.В.).

в кошик

Автор: Ющук

Видавництво: Богдан

Опис: Підручник з української мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У збiрнику запропоновано завдання для поглиблення та закрiплення обчислень у межах багатоцифрових чисел. Наведено вправи для усного рахунку, задачi, приклади та творчi завдання до них, що вiдповiдають чинній програмi з математики для четвертого класу (I роздiл).

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Назаренко

Видавництво: Ранок

Опис: Зошит складено відповідно до чинної програми для загальноосвітніх навчальних закладів та підручника Богдановича, Лишенка "Математика" для 2 класу.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Дунець, Заброцька

Видавництво: Богдан

Опис: Зміст зошита відповідає оновленій навчальній програмі МОН України та підручнику «Я у світі. 3 клас» (авт. О.В. Тагліна, Г.Ж. Іванова). У посібнику запропоновано завдання до кожного уроку.

в кошик

Автор: Морозенко

Серія: Вчимося без нудьги

Видавництво: Богдан

Опис: У цій справді чарівній книжечці вміщено необхідні відомості для малюків про цифри та числа, подано вправи для закріплення набутих знань, пояснено дії додавання, віднімання та ділення.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано 14 діагностичних карток з літературного читання для перевірки навички читання вголос учнями 4-го класу, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано 15 діагностичних карток з літературного читання для поточної перевірки вмінь учнів 4-го класу усно переказувати прочитаний твір, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано 12 діагностичних карток з літературного читання для поточної перевірки аудіативних умінь учнів 4-го класу, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано 14 діагностичних карток з літературного читання для перевірки досвіду читацької діяльності учнів 4-го класу (зокрема робота з літературним твором), зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Мельничайко, Лесняк

Видавництво: Богдан

Опис: Добірка містить обширний лексичний матеріал для різних видів словникових диктантів до тем, що вивчають у початкових класах, і частково до тих тем, з якими учні стикаються лише на рівні практичних спостережень.

в кошик

Автор: Мельничук, Якубовський

Серія: Читання - це справді цікаво!

Видавництво: Богдан

Опис: Серію книг «Читання – це справді цікаво!» створено для поетапного формування в дітей навичок обдуманого читання завдяки виникненню цікавості, заохочення прагнення читати самостійно, вдосконалення читацьких умінь, розвиток пізнавальних інтересів. 

в кошик

Автор: Аркадій і Борис Стругацькі

Видавництво: Богдан

Опис: Повісті Аркадія і Бориса Стругацьких "Малюк", "Пікнік на узбіччі" та "Хлопець із пекла" — найцікавіші та найпопулярніші фантастичні твори для підлітків.

в кошик

Автор: Олександр Гаврош

Видавництво: Богдан

Опис: «Іван Сила на острові Щастя» — повість про нові пригоди відомого силача та його друзів. На цей раз вони потрапляють на невідомий острів серед океану, де мешкають дивні тубільці.

в кошик

Автор: Олена Пчілка

Видавництво: Богдан

Опис: Ця книжка — найповніше видання дитячих творів української письменниці Олени Пчілки (1849–1930).

в кошик

Автор: Іван Андрусяк

Видавництво: Богдан

Опис: Повість Івана Андрусяка з ілюстраціями Ганни Осадко «Вісім днів із життя Бурундука» — один із найуславленіших у сучасній українській літературі творів для молодших підлітків.

в кошик

Автор: Льюїс Керрол

Видавництво: Богдан

Опис: «Аліса у Задзеркаллі» — дитяча книжка англійського математика й письменника Льюїса Керрола, написана 1871 року як продовження книги “Алісині пригоди у Дивокраї”.

в кошик

Автор: Галина Кирпа

Видавництво: Богдан

Опис: У книжці йдеться про все, що оточує дитину змалку. Це — своєрідна абетка рідного дому, з якого починається великий світ кожної дитини.

в кошик

Автор: Кір Буличов

Видавництво: Богдан

Опис: Фантастичний роман відомого російського письменника Кіра Буличова "Селище" перенесе юних читачів у небезпечний світ інопланетних мандрів.

в кошик

Автор: Рафаель Сабатіні

Видавництво: Богдан

Опис: Англійський письменник, історик та романіст, автор близько сорока романів, найпопулярніші з яких – романи про капітана Блада. Виняткова доля героя-одинака, романтика і воїна, людини освіченої і шляхетної – головна тема цих книг.

в кошик

Автор: Микола Трублаїні

Видавництво: Богдан

Опис: Повість «Шхуна “Колумб”», хоч і написана далекого 1940 року, і досі залишається однією з найулюбленіших пригодницьких книжок мільйонів хлопців та дівчат.

в кошик

Автор: Джин Вебстер

Видавництво: Богдан

Опис: Вихованку сиротинця Джерушу (Джуді) несподівано посилають у коледж, а оплачує навчання таємничий опікун, який просить, щоб вона описувала в листах своє життя, не очікуючи відповіді.

в кошик

Автор: Шефлер, Вальтер

Видавництво: Богдан

Опис: Запрошуємо у яскравий і захоплюючий світ зайчика Франца! Ви й не уявляєте, скільки всього цікавого відбувається у Куцохвості!

в кошик

Автор: Алі Мітгуч

Видавництво: Богдан

Опис: Ви тримаєте у руках неймовірну книжку-розглядалку про найрізноманітніший  транспорт, яку намалював німецький художник Алі Мітгуч. 

в кошик

Автор: Герасимчук

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано добірку практичних робіт з курсу "Всесвітня історія. 9 клас", спрямованих на ефективне закріплення учнями теоретичних знань і формування практичних умінь і навичок. Усі роботи відповідають вимогам оновленої програми та чинним підручникам.

в кошик

Автор: Пугач

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано підбірку практичних робіт, спрямованих на ефективне закріплення учнями теоретичних знань і формування практичних умінь та навичок. Усі роботи складено відповідно до нової програми МОНУ.

в кошик

Автор: Бацула, Кравченко

Серія: Початкова школа. Мій конспект

Видавництво: Основа

Опис: Посібник містить орієнтовне календарне планування та розробки уроків  математики в 3-му класі (І семестр), складені відповідно до вимог нової навчальної програми за підручником М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка.

в кошик

Автор: Натаніель Готорн

Видавництво: Богдан

Опис: Ця книга — світовий бестселер. Вона не лише заторкує найтонші нюанси почувань зневаженої жінки, покараної за перелюб, а й зображує спектр взаємин членів пуританської громади часів, коли активізувалися «відьомські процеси».

в кошик

Автор: Гладюк

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано тестові завдання для оперативної перевірки рівня засвоєння курсу природознавства учнями 3 класу. Зміст завдань відповідає підручнику "Природознавство. 3 клас" (авт. Грущинська І. В.).

в кошик

Автор: Максимова

Серія: Експрес-контроль

Видавництво: Ранок

Опис: Матеріал узгоджено зі змістом підручників М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка і Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницької з математики для 2 класу. Посібник призначений для організації самостійної роботи учнів на уроках, мета якої — перевірити засвоєння навчального матеріалу.

в кошик

Автор: Репіленко

Видавництво: Богдан

Опис: Посібник розроблений відповідно до навчальної програми МОН України та Підручника "Основи здоров'я. Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів" (автори: Т.Є. Бойченко, С.В. Василенко, Н.І. Гущина та інші).

немає в наявності

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: Зошит з математики для 4-го класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі МОНУ, Державному стандартові початкової освіти та доповнює підручник "Математика. 4 клас" (авт. Богданович М. В., Лишенко Г. П.). 

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Будна

Видавництво: Богдан

Опис: У посібнику подано 14 діагностичних карток з літературного читання для поточної перевірки навички читання мовчки учнями 4-го класу, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Олійник, Пугач

Видавництво: Богдан

Опис: Пропоноване видання містить інструктивні картки для лабораторних і практичних робіт, лабораторних досліджень та проектів, передбачених оновленою навчальною програмою МОНУ з біології для учнів 9-го класу.

в кошик

Автор: Моргало, Кравчук, Кліпс

Видавництво: Богдан

ОписУ посібнику запропоновано завдання для поглиблення і закріплення знань учнів з математики. Матеріал подано у двох варіантах до кожного уроку.

в кошик

Автор: Шост

Видавництво: Богдан

Опис: Робочий зошит з математики для 1 класу відповідає оновленій навчальній програмі МОНУ та підручнику "Математика. 1 клас" М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка.

Оновлена програма початкової школи.

немає в наявності

Автор: Герасименко, Чумарна

Серія: Світ малого українця

Видавництво: Богдан

Опис: «Дзвіночки рідної землі» – творчий проект композитора Оксани Герасименко та письменниці Марії Чумарної. У піснях та віршах створюється радісний образ світу української дитини, її найближчого оточення. Цікаві поетичні тексти та мелодійні ритми допоможуть розвинути творчу уяву, пам’ять і музичний слух дитини.

в кошик

Автор: Возняк

Видавництво: Богдан

Опис: Посібник містить завдання, пов'язані з розв'язуванням магічних квадратів, складанням цікавих трикутників, з іграми в доміно тощо.

немає в наявності

Видавництво: Богдан

Опис: У довіднику подано матеріал з курсу біології за розділами: «Вступ. Методи наукового дослідження в біології», «Молекулярний рівень організації життя», «Клітинний рівень організації життя», «Організмовий рівень організації життя», «Надорганізмові рівні життя», «Історичний розвиток органічного світу».

 

в кошик

Автор: Семенюк

Видавництво: Богдан

Опис: У збірнику подано тексти задач із фізики з розв'язками, які пропонувалися на ЗНО в період від 2007 по 2016 н.р., пробного тестування, основної та додаткової сесій, згруповані за тематичними блоками та розміщені в порядку зростання рівня складності відповідної теми.

 

в кошик

Автор: Беденко

Видавництво: Богдан

Опис: Завдання у пропонованому зошиті допоможуть швидко та ефективно опанувати правила додавання та віднімання в межах двадцяти.

Оновлена програма початкової школи.

в кошик

Автор: Рожнів

Видавництво: Богдан

Опис: Посібник розроблений для роботи з дітьми, які вчаться вимовляти звуки [ш], [ж]. Він містить цікаві логопедичні вправи для усунення проблем усного та писемного мовлення. Усі завдання мають навчально-розважальний характер, орієнтовані на подолання мовних труднощів, на розвиток зв'язного мовлення та розширення словникового запасу дитини.

в кошик

Автор: Рожнів

Видавництво: Богдан

Опис: Посібник розроблений для роботи з дітьми, які вчаться вимовляти звуки [с], [з]. Він містить цікаві логопедичні вправи для усунення проблем усного та писемного мовлення. Усі завдання мають навчально-розважальний характер, орієнтовані на подолання мовних труднощів, на розвиток зв'язного мовлення та розширення словникового запасу дитини.

в кошик

Автор: Шандрівська

Видавництво: Підручники і посібники

Опис: Зошит для контрольних робіт з математики відповідає оновленій програмі з математики для 4 класу та підручнику Богдановича, Лишенка "Математика. 4 клас".

в кошик

Автор: Дячук

Видавництво: Богдан

Опис: Зошит містить 14 лабораторних дослідів і 5 практичних робіт, які передбачені чинною навчальною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. У зошиті наведені детальні інструкції здійснення хімічного експерименту.

в кошик

Автор: Пугач

Видавництво: Богдан

Опис: Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою курсу географії для 11-річної школи та вимог Міністерства освіти і науки України щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

в кошик

Автор: Ратушняк

Видавництво: Богдан

Опис: Пропонований посібник можна використовувати як для роботи на уроці (особисто, в парах чи групах), так і при підготовці домашніх завдань й для повторення тем до уроків узагальнення.

в кошик

Автор: Кліффорд Сімак

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: У "Резервації гоблінів", знаному творі американського фантаста Кліффорда Сімака, Галактикою можна мандрувати за допомогою перетворювача матерії, подорожі у часі — звична річ, а містичні створіння і раси на кшталт гоблінів чи тролів живуть у спеціальних резерваціях — і це добре!

в кошик

Автор: Станіслав Лем

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: Роман оповідає історію астронавта Халя Брега. Він повернувся з космічної експедиції на Фомальгаут, котра через релятивістське уповільнення часу тривала близько 10 років. А на Землі за цей час минуло 127 років.

в кошик

Автор: Станіслав Лем

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: Цикл фантастичних оповідань знаменитого поляка Станіслава Лема, дотепно названий «Кіберіадою», був написаний ще у далеких 60-х роках минулого століття, проте свого чару він не втратив і досі.

в кошик

Автор: Станіслав Лем

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: Роман присвячено пошуку контакту з мислячим Океаном екзопланети Соляріс. У ньому порушуються філософсько-етичні проблеми пізнання світу, антропоцентризму, людяності та, власне, відповідальності за все, що робить людина — як на Землі, так і за її межами.

в кошик

Автор: Станіслав Лем

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: Екіпаж космічного корабля, що складається з шести осіб, зазнає аварії на недослідженій планеті. Після того, як членам екіпажу вдається вибратися з ракети, вони роблять спроби відновити пошкоджений корабель та одночасно починають досліджувати Едем.

в кошик

Автор: Дуглас Адамс

Серія: Горизонти фантастики

Видавництво: Богдан

Опис: Галактика у небезпеці, друзі! Може, й навіть увесь Всесвіт. Якщо підступні плани ворогів здійсняться, можемо забути про нього, а також про Життя, і Все таке Інше. Та завдяки Заркіонові дідуган Слартібартфаст тримає руку на пульсі Всесвіту. Отже, наша п’ятірка антигероїв знову в сідлі!

 

  в кошик

  Автор: Станіслав Лем

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: На пустельну й нежилу планету Регіс-III здійснив посадку Крейсер другого класу Непереможний. Незадовго до цього на цій планеті зник інший земний корабель Кондор. Екіпаж Непереможного отримав завдання знайти сліди зниклої експедиції Кондора і з'ясувати причину її зникнення.

  в кошик

  Видавництво: Богдан

  Опис: Альбом-посібник містить дидактичний матеріал з математики. Даний посібник буде корисним під час фронтальної роботи вчителя з класом, допоможе урізноманітнити практичну та ігрову діяльність учнів під час вивчення математики.

   

  в кошик

  Автор: Ющук

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з української мови для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  немає в наявності

  Автор: Пістун, Добровольський

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з фізики для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Сорочинська, Гісем

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з історії України для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Якименко

  Серія: Завтра до школи

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Школа жабеняти Кваки» — це розвиваючий навчальний комплект-портфоліо, який складається із 6 посібників: «Абетка», «Математика. Від1 до 10», «Логіка», «Сюжетна математика», «Математика. Готуємо руку до письма», «Тестувальник». Абетка містить цікаві завдання з казковими сюжетами, мета яких — стимулювати дитину до самостійної роботи, вчити виділяти основне, викликати інтерес до вивчення букв, бажання навчитися читати.

  в кошик

  Автор: Якименко

  Серія: Завтра до школи

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Школа жабеняти Кваки» — це розвиваючий навчальний комплект-портфоліо, який складається із 6 посібників: «Абетка», «Математика. Від1 до 10», «Логіка», «Сюжетна математика», «Математика. Готуємо руку до письма», «Тестувальник». Пропонований посібник містить цікаві завдання з казковим сюжетом, мета яких — стимулювати дитину до самостійної роботи, вчити виділяти основне, викликати інтерес до вивчення математики.

  в кошик

  Автор: Середенко

  Видавництво: Богдан

  Опис: Призначення робочого зошита — залучити учнів до активного самостійного навчання під час складання порівняльних таблиць, узагальнення вивченого матеріалу, виконання лабораторних та практичних робіт.

  в кошик

  Видавництво: Богдан

  Опис: Словник містить тлумачення слів-термінів і словосполучень із термінологічним значенням, передбачених чинними програмами із рідної мови та читання МОН України.

  в кошик

  Автор: Беденко

  Видавництво: Богдан

  "Математичний біатлон" — це посібник-гра. У справжньому біатолоні потрібно швидко пересуватися на лижах і влучно стріляти — за похибки карають або додактовими кругами, або штрафними хвилинами. У математичному біатлоні потрібно швидко обчислювати, але не помилятися — за помилки нараховують штрафні бали.

  в кошик

  Автор: Назаренко, Максимова

  Серія: Експрес-контроль

  Видавництво: Ранок

  Опис: Матеріал узгоджено зі змістом підручника «Математика. 4 клас» М. В. Богдановича, Г. П. Лишенка. Збірник завдань призначений для організації самостійної роботи учнів на уроках, мета якої — перевірити засвоєння навчального матеріалу. Наведено два варіанти самостійних робіт. Виконання окремої роботи розраховано на 7–10 хвилин.

  Оновлена програма початкової школи.

  немає в наявності

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит з основ здоров'я для учнів 2-го класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі МОН України, Державному стандартові початкової школи загальної освіти та підручнику "Основи здоров'я. 2 клас" (авт. І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко). Посібник містить різноманітні завдання для індивідуальної, групової, диференційованої роботи з другокласниками. Значна частина вправ має практичну спрямованість, спирається на життєвий досвід дітей.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Зошит для контрольних робіт з математики для 2 класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі та доповнює підручник "Математика. 2 клас" (авт. Богданович М.В, Лишенко Г.П.).

   

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит з математики для 2 класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі та доповнює підручник "Математика. 2 клас" (авт. Богданович М.В, Лишенко Г.П.).

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит з математики для 2 класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі МОН України, Державному стандартові початкової загальної освіти та доповнює підручник "Математика. 2 клас" (авт. Богданович М.В, Лишенко Г.П.).

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  У посібнику подано 22 діагностичні картки з літературного читання для поточної перевірки навички читання вголос в учнів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  У посібнику подано 12 діагностичних карток з літературного читання для поточної перевірки досвіду читацької діяльності учнів 2-го класу (зокрема, робота з літературним твором), зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України.

   

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  У посібнику подано 22 діагностичних картки з літературного читання для поточної перевірки вмінь учнів 2-го класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Посібник містить 8 контрольних робіт з літературного читання для учнів 2-го класу, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України. Завдання, подані у двох варіантах, допоможуть перевірити складники читацької компетентності, комунікативної компетентності, досвід мовленнєвої діяльності тощо.

   

  в кошик

  Автор: Дюдюнова

  Видавництво: Богдан

  Опис: Матеріал, розміщений в даному зошиті, відповідає змісту уроків каліграфії для учнів 2 класу. Систематична робота з посібником сприятиме закріпленню початкових графічних навичок і корекції почерку.

  в кошик

  Автор: Трач

  Видавництво: Богдан

  Опис: У пропонованому альбомі зміст уроків трудового навчання для учнів 4-го класу відповідає навчальній програмі та підручнику "Трудове навчання" (автори: І.М. Веремійчик, В.П. Тименко). Альбом містить чисті аркуши, на яких діти мають змогу працювати під час уроку.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Трач

  Видавництво: Богдан

  Опис: У пропонованому альбомі зміст уроків трудового навчання для учнів 3-го класу відповідає оновленій навчальній програмі та підручнику "Трудове навчання" (автори: Веремійчик І.М., Тименко В.П.). Альбом містить чисті аркуші, на яких діти мають змогу працювати під час уроку.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті подано матеріал, який відповідає оновленій навчальній програмі, Державному стандартові початкової школи загальної освіти та підручнику "Основи здоров'я. 3 клас" (авт. І.Д. Бех, Т.В. Воронцова, В.С. Пономаренко, С.В. Страшко). Посібник містить різноманітні завдання для індивідуальної, групової, диференційованої роботи з третьокласниками. Значна частина вправ має практичну спрямованість, спирається на життєвий досвід дітей.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить 8 контрольних робіт з літературного читання для учнів 3-го класу, зміст яких відповідає оновленій програмі МОН України. Завдання, подані у двох варіантах, допоможуть перевірити складники читацької компетентності, комунікативної компетентності, досвід мовленнєвої діяльності тощо.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано різноманітні завдання, зміст яких відповідає оновленій навчальній програмі з української мови для учнів 4 класу. Пропоновані вправи допоможуть дітям практично засвоїти та закріпити програмовий матеріал з даного предмета.

  в кошик

  Автор: Будна, Криса

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику запропоновано різноманітні додаткові вправи до кожного уроку. Місце їх використання вчитель визначає залежно від логіки вивчення мовного явища. Подані завдання допоможуть учителеві організувати диференційоване навчання, чергувати колективні та індивідуальні види роботи, підвищити інтелектуально-емоційну активність молодших школярів, заохотити їх до пізнавальної діяльності.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит для контрольних робіт з літературного читання для учнів 4-го класу загальноосвітніх учбових закладів.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Чорненька

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит для самостійних робіт з математики для учнів 4-го класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Мочула

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить вправи для самостійної роботи, завдання проблемного та пошукового характеру, дослідницькі практикуми, міні-проекти. Пропоновані завдання сприятимуть формуванню в учнів уявлення про цілісність природи та вихованню гуманної, творчої особистості, здатної екологічно мислити і дбайливо ставитися до природи. 

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит з природознавста відповідає оновленій навчальній програмі МОН УКраїни, Державному стандартові початкової загальної освіти та доповнює підручник "Природознавство. 4 клас" (авт. Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк).

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Гладюк

  Видавництво: Богдан

  Опис: Даний навчальний посібник містить інструкції до практичних робіт, передбачених оновленою програмою з природознавства. Завдання посібника спрямовані на закріплення знань із вивчених тем, формування в учнів практичних і дослідницьких умінь, розвиток спостережливості, інтересу до пізнання природи.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Гладюк

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано тестові завдання для оперативної перевірки рівня засвоєння курсу природознавства учнями 4 класу.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику запропоновано завдання для поглиблення і закріплення знань учнів з математики. Матеріал подано у двох варіантах до кожного уроку. У дужках наведено нумерацію завдань підручника "Математика. 3 клас" (авт. Рівкінд Ф.М., Оляницька Л.В.).

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Походжай, Шост

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит містить усі види перевірки знань, умінь і навичок учнів відповідно до оновленої програми з української мови в 3 класі, що проводяться посеместрово. До підручників: Вашуленка, Мельничайко, Васильківської, Захарійчук, Мовчун.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Сичак

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить матеріал з курсу фізики 8 класу за новою програмою: завдання для роботи на уроці та домашні завдання (для усіх тем), лабораторні роботи із т. зв. віртуальним користуванням деякими приладами у разі їхньої відсутності чи недостатньої матеріальної бази, контрольні роботи у двох варіантах, а також запропоновано теми навчальних проектів і поради щодо їхньої підготовки та реалізації.

  в кошик

  Автор: Сичак

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить матеріал з курсу фізики 8 класу за новою програмою: завдання для роботи на уроці та домашні завдання (для усіх тем), лабораторні роботи, контрольні роботи у двох варіантах, а також поради для педагогів та учнів до навчальних проектів. Наприкінці подано цікавинки з "педадогічної торбинки".

  в кошик

  Автор: Шост

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано основний теоретичний матеріал та практичні завдання, зміст яких відповідає оновленій навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандарту початкової загальної освіти. Теоретичний матеріал містить основні визначення, правила, схеми, таблиці, зразки записів, практичні поради. Запропоновано різноманітні завдання та вправи, які сприятимуть ефективному засвоєнню, закріпленню, узагальненню та систематизації мовних знань та умінь, розвитку зв'язного мовлення молодших школярів.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано основний теоретичний матеріал та практичні завдання, зміст яких відповідає оновленій навчальній програмі Міністерства освіти і науки України та Державному стандарту початкової загальної освіти. Теоретичний матеріал містить основні визначення, правила, формули та практичні поради. Запропоновано різноманітні завдання та вправи, які сприятимуть ефективному засвоєнню, закріпленню, узагальненню та систематизації знань обов'язкового рівня математичної підготовки, логіко-математичному розвитку молодших школярів.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Морська, Кучма

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з англійської мови для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Казанцева, Стеценко, Фурик

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з інформатики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Тадеєв

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з геометрії для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Дячук, Гладюк

  Видавництво: Богдан

  Опис: Підручник з хімії для учнів 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

  немає в наявності

  Автор: Демків

  Видавництво: Богдан

  Опис: В альбомі-посібнику запропоновано зміст занять із зображувальної діяльності (малювання, ліплення) для дітей першої молодшої групи (3-й рік життя).

  в кошик

  Автор: Матвіїшин

  Видавництво: Богдан

  Опис: Мета підручника "Французька мова як друга після англійської" — виробити практичні навички правильної вимови, розуміння й перекладу оригінальних текстів художньої та публіцистичної літератури, а також підготувати студентів до викладання французької мови в середній школі паралельно з англійською мовою.

  в кошик

  Автор: Клеєзаттель

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований кишеньковий репетитор з біології є чудовим додатковим посібником при виконанні домашніх завдань і написанні рефератів, при підготовці до контрольних робіт та екземенаційних тестів.

  в кошик

  Автор: Момот

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник пропонує систему роботи для профілактики і корекції недоліків читання та письма молодших школярів. Поради та рекомендації, наведені у кінці зошита, допоможуть дорослим методично правильно проводити корекційну роботу над свистячими, шиплячими, сонорними приголиснами звуками та відповідними буквами (зошит №1 включає роботу над голосними, а зошит №2 над глухими і дзвінкими, твердими і м'якими приголисними звуками та буквами, що їх позначають).

   

  в кошик

  Автор: Момот

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник пропонує систему роботи для профілактики і корекції недоліків читання та письма молодших школярів. Поради та рекомендації, наведені у кінці зошита, допоможуть дорослим методично правильно проводити корекційну роботу над глухими і дзвінкими, твердими і м'якими приголисними звуками та буквами, що їх позначають (зошит №1 включає роботу над голосними, а зошит №3 над свистячими, шиплячими, сонорними приголиснами звуками та відповідними буквами).

   

  в кошик

  Автор: Момот

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник пропонує систему роботи для профілактики і корекції недоліків читання та письма молодших школярів. Поради та рекомендації, наведені у кінці зошита, допоможуть дорослим методично правильно проводити корекційну роботу над голосними звуками і буквами, що їх позначають (зошити №2 і №3 включають роботу над приголосними звуками та відповідними буквами).

   

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Був погожий весняний ранок. У кожному кущі виспівували пташки, росла трава, вкривались листям дерева, і всюди літали, повзали й метушилися дрібні комашки. Кіт Фіндус гасав довкола й подохав жуків. Дідуньо Петсон стояв на городі, розглядав землю і розминав її в долоні. «Уже пора, - заявив він.– Сьогодні можна сіяти городину й садити картоплю». Проте Фіндус мав іншу думку, на що можна використати город. До того ж і в курей, і в корів був на те власний переконливий погляд. Тож так чи інак, але все відбувалося дуже незвично. 

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Дідуньо Петсон і кіт Фіндус заходилися прибирати до Різдва. І майже з усім упоралися. Лишилося тільки подбати про ялинку та святковий стіл. І саме тоді стається те, чого не мало статися. Петсон посковзнувся і так забив ногу, що не міг сходити у крамницю по продукти до різдвяного стола, не кажучи вже про ялинку... Так би їм і випало сумне Різдво, якби до Петсона не прийшли гості, про яких ані він сам, ані Фіндус не могли навіть мріяти.

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Дідуньо Петсон, його кіт Фіндус та кілька курей живуть на сільському хуторі. Одного дня до них заходить сусід і каже, що він збирається уполювати лиса. Що про це думають Петсон і Фіндус та як вони рятують і курей, і лиса, розповідається у цій надзвичайно веселій та повній вигадок книжці. 

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Петсон стомився прокидатися щоранку о четвертій годині. Річ у тім, що так рано його будив Фіндус, коли заходжувався гарцювати на ліжку. Петсон просить кота, щоб той перестав гарцювати, а не то їм доведеться перенести ліжко десь в інше місце. Фіндусові сподобалась така ідея. Адже там він зможе гарцювати на ліжку скільки заманеться. Але чи добре все-таки жити самому? Либонь, страшнувато, як уявити собі, що надворі скрадається лис... 

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Кіт Фіндус знаходить на горищі намет, і дідуньо Петсон пригадує, як колись напинав його біля озера, де водилася риба. І хоча друзям так і не пощастило по-справжньому помандрувати, Фіндус та Петсон разом із курми напинають намет біля своєї садиби...

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Неймовірна, повна вигадок розповідь про те, як випікався іменинний торт для кота, що святкує день народження тричі на рік. Тут багато тепла, ніжності й напрочуд життєрадісного погляду на світ. Шведський хутір змальовано з любов’ю та увагою, так само як і його мешканців, що насправді не вигадані, а реальні.

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Дідуньо Петсон живе зі своїми курми на сільському хуторі. Він відчуває себе дуже самотнім. Одного дня до нього приходить сусідка Беда Андерсон з картинною коробкою. На ній великими літерами написано: «ФІНДУС ЗЕЛЕНИЙ ГОРОШОК». Але в коробці був не горошок. Там було маленьке-премаленьке кошеня! І сталося так, що Фіндус потоваришував із Петсоном і ще з багатьма-багатьма іншими… 

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис:  — Я в поганому гуморі й хочу мати спокій, — каже Петсон. Кіт Фіндус витріщає на дідуня Петсона очі. Таким сердитим він його, певно, ще ніколи не бачив. «Я маю щось придумати, щоб розважити його», — думає Фіндус. — Може, підемо ловити рибу? — питає він. — Тобі знов стане весело. Та Петсон не хоче йти ловити рибу. Надворі холодно і мокро, до того ж йому треба перекопати картоплище й нарубати дров. Але Фіндус знає, як зробити, щоб у дідуня з’явився добрий гумор, і, можливо, він його таки змусить гратися, а не перекопувати картоплище. Бо це ж вам не якийсь там кіт, а Фіндус...

  в кошик

  Автор: Свен Нордквіст

  Видавництво: Богдан

  Опис: Дідуньо Петсон має в своєму курнику десять курок. Кіт Фіндус завжди їх дражнить, і вони ганяються одне за одним. Після Петсона кури — найкращі Фіндусові друзі. Та одного дня Петсон приносить для курей півня. — Гляньте, у нас завівся півень, — кричать вони. — Який він красень! Але це не подобається Фіндусові, який відчуває, що півень відбиває в нього курей.

  в кошик

  Автор: Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко

  Видавництво: Богдан

  Опис: Ця книжка задумувалась дуже давно і мала б прийти до українських дітей водночас із букварем “Материнка” та читанками “Ластівка”, “Біла хата”, “Писанка” і “Зелена неділя” ще у 1992–1993 рр. Вона мовби прочиняє віконце в розмаїтий широкий світ, багатий на чудову літературу. Завдяки майстерності українських перекладачів чужомовна література стала надбанням нашої культури. Читанка допоможе краще зорієнтуватися в цьому надбанні і стане своєрідним дороговказом і для дітей, і для їхніх батьків.

  в кошик

  Автор: Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко

  Видавництво: Богдан

  Опис: Ця книжка задумувалась дуже давно і мала б прийти до українських дітей водночас із букварем “Материнка” та читанками “Ластівка”, “Біла хата”, “Писанка” і “Зелена неділя” ще у 1992–1993 рр. Вона мовби прочиняє віконце в розмаїтий широкий світ, багатий на чудову літературу. Завдяки майстерності українських перекладачів чужомовна література стала надбанням нашої культури. Читанка допоможе краще зорієнтуватися в цьому надбанні і стане своєрідним дороговказом і для дітей, і для їхніх батьків.

  в кошик

  Автор: Галина Кирпа, Дмитро Чередниченко

  Видавництво: Богдан

  Опис: Ця книжка задумувалась дуже давно і мала б прийти до українських дітей водночас із букварем “Материнка” та читанками “Ластівка”, “Біла хата”, “Писанка” і “Зелена неділя” ще у 1992–1993 рр. Вона мовби прочиняє віконце в розмаїтий широкий світ, багатий на чудову літературу. Завдяки майстерності українських перекладачів чужомовна література стала надбанням нашої культури. Читанка допоможе краще зорієнтуватися в цьому надбанні і стане своєрідним дороговказом і для дітей, і для їхніх батьків.

  в кошик

  Автор: Володимир Рутківський

  Видавництво: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА

  Опис: Усі ми знаємо імена Северина Наливайка, Богдана Хмельницького, Івана Мазепи. А ким були найперші козаки? Звідкіля вони взялися? На ці запитання ти знайдеш відповідь у новому гостросюжетному історичному романі Володимира Рутківського.

  в кошик

  Автор: Конні Вілліс

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: Що буде, якщо людина опиниться не в тому місці і не в той час? Швидше за все, що нічого доброго. Принаймні, так трапилося із головною героїнею роману Ківрін — студенткою Оксфорду, котра із 2054 року потрапила в середньовічну Англію 1348 року, у самий розпал епідемії чуми.

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: Найвищий Академік летючого міста Санктафракса Лініус Паллітакс заприсягся для загального добра об’єднати небознавців і давнішніх вигнанців-землезнавців. Для цього йому негайно потрібен помічник для владнання надзвичайно важливого і таємного доручення. Проте Найвищий Академік навіть не здогадується, що його справа може вартувати життя не лише йому, а й його дочці Маріс і Квінту — синові його найкращого приятеля.

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: Один із найгрізніших штормів загрожує знищити летюче місто Санктафракс. Єдиний, хто знає про страшну небезпеку, — юний капітан повітряних піратів Живчик. Але його корабель "Позасвітній гарцівник", потрапивши у саме серце Матері Бур, розлетівся на друзки, членів екіпажу розкидало по Темнолісі, а сам капітан втратив пам’ять. Здавалося, що порятунку сподіватися нізвідки і чудовий Санктафракс, як і весь Світокрай, приречений на загибель...

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: На борту "Бурелова" Живчик, юний член корабельної команди, якого доля закинула до небесних піратів, має всі підстави хвилюватися: на нього чекають дивовижні пригоди. Мета піратів — добути бурефракс — цінну речовину, що утворюється в самім епіцентрі бурі в ту саму мить, коли ураган шаленіє найдужче. І команді "Бурелова" стає духу проникнути туди… Друга книга серії фантастичних трилерів Пола Стюарта населена незабутніми персонажами, кожний із яких має неповторний характер. Справжньою окрасою книги стали чудові ілюстрації Кріса Рідела.

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: У далекому Темнолісі, де ростуть дуби-кривавники та сон-дерева, де живуть гобліни та живолупи, мегери-печерниці й інші химерні створіння, родина лісових тролів дала притулок синові капітана небесних піратів, якого згодом назвали Живчиком. Він жив як звичайний лісовий троль, допоки якось не збився зі стежки та не опинився наодинці з підступним і непривітним Темнолісом. Про неймовірні пригоди Живчика у нетрях Темнолісу і йдеться у першій книжці "Легенд Світокраю".

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: Дивні часи настали у Санктафраксі. Страшна посуха і кам’яна пошесть прикували до землі повітряні кораблі. У підземеллях Нижнього міста орудує молотоголовий гоблін Титуґґ. І хоча небо ще патрулюють Бібліотекарські Лицарі, жителі Санктафракса передчувають катастрофу. Лише спілчанського голову і Найвищого санктафракського Академіка Вокса це не лякає. Усіма забутий і задурманений забудь-зіллям, він будує хитромудрі плани на майбутнє, і важлива роль у них відведена Руку Човноводу, колишньому повітряному пірату.

  в кошик

  Автор: Пол Стюарт, Кріс Фідел

  Серія: Легенди Світокраю

  Видавництво: Богдан

  Опис: Світокрай переживає не найкращі часи. Зникло летюче місто Санктафракс, а нову летючу скелю ушкодила "кам’яна хвороба", що знищила усі літай-камені. Відтепер спілчанські кораблі втратили летючість і разом зі своїми командами опинилися на землі. Тимчасом у Темнолісі узурпатор Вокс Верлікс вигнав із Нового Санктафракса Найвищого Академіка і захопив владу. Тепер він за допомогою страхітливих сорокух і Сторожів Ночі утримує у страху і покорі народи Світокраю. У книзі "Останній із небесних піратів" ми знову зустрічаємося із капітаном Живчиком і дізнаємося про його трагічну загибель.

  в кошик

  Автор: Брудко

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит з математики для 2 класу містить матеріал, який відповідає оновленій навчальній прграмі МОН України, Державному стандартові початкової загальної освіти та доповнює підручник "Математика. 2 клас" (Рівкінд, Оляницька).

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Корчевська

  Видавництво: Підручники і посібники

  Опис: Зошит складений відповідно до вимог навчальної прграми з математики і відповідає системі вправ підручника Богдановича, Лишенка "Математика. 2 клас". Завдання зошита призначені для формування обчислювальних навичок й умінь розв'язувати основні види програмних задач.

  в кошик

  Автор: Гісем

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті містяться тексти письмових робіт з усіх тем курсу "Всесвітня історія. 8 клас" для проведення тематичного, семестрового і річного контролю знань. Зміст завдань відповідає програмовим вимогам та чинним підручникам.

  в кошик

  Автор: Гісем

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті містяться тексти письмових робіт з усіх тем курсу "Історія України. 8 клас" для проведення тематичного, семестрового і річного контролю знань. Зміст завдань відповідає програмовим вимогам та чинним підручникам.

  в кошик

  Автор: Казанцева

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми МОН України, підручника "Інформатика. 8 клас" Казанцевої, Стеценко.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 14-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — закріпити обчислювальні навички та вміння розв'язувати рівняння, нерівності, задачі учнями 4-го класу. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий контроль знань "Перевір себе" з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

   

  Автор: Шост

  Серія: Тренувальні 10-хвилинки

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник входить до серії 12-ти блокнотів "Тренувальні 10-хвилинки", мета яких — забезпечити практичне засвоєння та закріплення учнями 4-го класу найголовніших орфоепічних та орфографічних правил української мови. Блокнот містить картки з вправами та завданнями, розрахованими на 10-хвилинне виконання, а також підсумковий тест-контроль знань з навчальної теми та відповіді для самоперевірки.

  в кошик

  Автор: Володарська

  Серія: Мій конспект

  Видавництво: Основа

  Опис: Посібник містить орієнтоване календарне планування та розробки уроків математики у 4-му класі (I семестр), складені відповідно до вимог оновленої навчальної програми за підручником Богдановича, Лишенка.

  немає в наявності

  Автор: Романенко

  Серія: Вам, дошкільнята

  Видавництво: Богдан

  Опис: Цей комплект навчить вашого малюка читати. До нього увійшли наступні зошити: читай склади і слова, читай речення і тексти, час читати.

  Ціна за комплект.

  немає в наявності

  Автор: Гілецький

  Видавництво: Богдан

  Опис: Видання містить детально опрацьовані алгоритми виконання усіх передбачених навчальною програмою практичних робіт, контурні карти для нанесення вказаних у ній об'єктів, фрагменти топографічних карт, таблиці статистичних даних, деякі інші графічні матеріали, які покликані допомогти виконати завдання роботи.

  в кошик

  Автор: Трач

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить різноманітні завдання для роботи з папером, природним матеріалом, нитками, тканиною, конструктором тощо. Завдання спрямовані на формування у учнів графічної грамотності, творчого мислення, ознайомлення з ручними техніками обробки матеріалів, з видами декоративно-ужиткового мистецтва, шанобливого ставлення до людей праці.

  в кошик

  Автор: Кліщ 

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник укладено відповідно до чинної оновленої програми МОН України для загальноосвітніх навчальних закладів з української літератури для 10 класу.

  немає в наявності

  Автор: Герасимчук

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті подано тексти завдань з усіх тем курсу "Історія України. 8 клас" для проведення уроків узагальнення. Зміст завдань відповідає програмним вимогам та чинним підручникам.

  в кошик

  Автор: Герасимчук

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті подано тексти завдань з усіх тем курсу "Всесвітня історія. 8 клас" для проведення уроків узагальнення. Зміст завдань відповідає програмним вимогам та чинним підручникам.

  в кошик

  Автор: Голінщак

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить різноманітні завдання для індивідуальної, групової, диференційованої роботи з другокласниками. Значна частина вправ і завдань має практичну спрямованість, спирається на життєвий досвід дітей.

  Оновлена програма початкової школи.

  в кошик

  Автор: Золота, Нечай

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано тестові завдання для оперативної перевірки знань учнів 2-го класу з природознавства.

  в кошик

  Автор: Марина Павленко

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Невже й таке трапляється в житті? Ви й не уявляєте, як тісно переплелися життя хлопчика Миколки та пса Найди. Це історія, сповнена пригод — порятунок від смерті, життя на Пустирищі, «реальні» шкільні історії, перше кохання, поневіряння і… лапа друга, хоча й волохата. Знайомтесь — нова книга Марини Павленко, яка розповіла життєву і водночас неймовірну історію справжньої дружби, яка змінює світ на краще!

  в кошик

  Автор: Ред'ярд Кіплінг

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: У книжку ввійшли дві всесвітньо відомі казки англійського письменника Ред’ярда Кіплінґа. Історія про хороброго мангуста Ріккі-Тіккі-Таві — одна з історій знаменитої «Книги джунглів» — знайомить читача з екзотичним світом Індії, розповідає про мужність, почуття обов’язку та самопожертву. Казка про кота, який ходив сам по собі, розкриє перед читачем правдавній містичний час, коли люди ще жили у печерах і одомашнювали диких тварин.

  в кошик

  Автор: Йоганна Шпірі

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Чому ця книга — світовий бестселер? Бо дівчинка Гайді в усьому бачить Бога! Він — це світ надовкола. Вона в цьому світі захищена Його любов’ю, наповнена Його любов’ю. І кожному біля неї тепло! Для широкого кола читачів.

  в кошик

  Автор: Йоганна Шпірі

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Ця дотепна, цікава книга виявляє основні чинники радості — жити в гармонії з природою, задовольнятися малим, відчувати ближніх серцем. А люди стужилися за усміхом!.. Для широкого кола читачів.

  в кошик

  Автор: Олександр Грін

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Олександр Грін створив у своїх творах свій особливий світ. У цьому світі віє вітер далеких мандрівок, його населяють добрі, сміливі, веселі люди. А в залитих сонцем гаванях з романтичними назвами - Лісс, Зурбаган, Гель-Г'ю - прекрасні дівчата чекають своїх женихів. У цей світ - трохи піднесений над нашим, одночасно фантастичний і реальний, ми і запрошуємо читачів.

  в кошик

  Автор: Антуан де Сент-Екзюпери

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Напевно, поява на світ «Маленького принца» - одна з найчудовіших подій, які відбуваються дуже рідко. Перед Вами безперечно найвідоміший твір Антуана де Сент-Екзюпері. Казка-притча, завдяки якій тане лід, мабуть, в найхолодніших серцях. 

  в кошик

  Книги для підлітків Сліпий музикант

  47.50 Грн

  Немає в наявності

  Автор: Володимир Короленко

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Петрик — єдиний син багатої дворянської родини Попельських — сліпий від народження. Його мати Анна Михайлівна любить і жаліє хлопчика, тому й виховує його як тендітну квітку. А дядько Максим, який в юності бився під прапором Гарібальді, намагається привчити Петрика до самостійності. Хлопчик починає пізнавати світ на дотик, і одного разу його пальці знаходять клавіші фортепіано.

  немає в наявності

  Автор: Рей Бредбері

  Видавництво: Богдан

  Опис: До книги увійшли 50 відібраних самим автором оповідань. Українською мовою абсолютна більшість з-поміж них друкується вперше. Значний інтерес для любителів фантастики становитимуть передмова Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини «появи» того чи іншого твору, а також ґрунтовні примітки та «паспорти» кожного оповідання.

  в кошик

  Автор: Рей Бредбері

  Видавництво: Богдан

  Опис: До книги увійшли 50 відібраних самим автором оповідань. Українською мовою абсолютна більшість з-поміж них друкується вперше. Значний інтерес для любителів фантастики становитимуть передмова Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини «появи» того чи іншого твору, а також ґрунтовні примітки та «паспорти» кожного оповідання.

  в кошик

  Автор: Віктор Гюго

  Серія: Богданова шкільна наука

  Видавництво: Богдан

  Опис: Собор Паризької Богоматері — один із найвідоміших романів класика французького романтизму Віктора Гюго. У творі відображені сильні людські пристрасті, розкриті проблеми історичного прогресу і соціальної справедливості, а також вічна проблема боротьби добра і зла.

  в кошик

  Автор: Джаклін Вілсон

  Видавництво: Богдан

  Опис: Джаклін Вілсон – авторка бестселерів про Трейсі Бікер та повістей про життя сучасних дітей і підлітків – сама понад усе любить читати. І на почесному місці на її полиці стоїть книжка Едіт Несбіт «П’ятеро дітей та Ельф».

  в кошик

  Автор: Брати Ґрім

  Серія: Ілюстрована класика

  Видавництво: Богдан

  Опис: Це найповніше серед українських видання казок славнозвісних братів Ґрімм містить понад 200 казок і легенд для дітей.

  в кошик

  Автор: Марія Чумарна

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Меч Ягіла» — четверта книжка із серії книг «Пригоди Лумпумчика». Читаючи, ви матимете нагоду побувати в далекому минулому нашого краю, зустрітися з легендарним героєм Троянської війни Ахіллом, який називає себе іменемдавньоукраїнського бога сонця — Ягілом. Карколомні пригоди чекають Василька та Юрчика в Криму... А які — прочитаєте в цій захопливій книзі.

  в кошик

  Автор: Марія Чумарна

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пригодницько-фантастична повість, що розповідає про неймовірні історії з життя різних планет, маленького сатурнівця Лумпумчика і його друзів-землян Василька, Юрчика, Сашка, Іринки та інших. «Планета Рожевого Світанку» — третя частина повісті. У ній ви разом з Юрчиком визволите з полону незвичайну дівчинку Уту, побуваєте на дивовижній Планеті Дитинства та познайомитесь із Васильковим молодшим братиком, який іще не народився…

   

  в кошик

  Автор: Марія Чумарна

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Пригоди Лумпумчика» — пригодницько-фантастична повість, що розповідає про неймовірні історії з життя різних планет, маленького сатурнівця Лумпумчика і його друзів-землян Василька, Юрчика, Сашка, Іринки та інших. «Посланець Всесвіту» — друга частина повісті. У ній ви разом із Васильком Ігнатенком здійсните дивовижну подорож у прадавні часи, коли тільки зароджувалося життя на Землі.

   

  в кошик

  Автор: Марія Чумарна

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Пригоди Лумпумчика» — пригодницько-фантастична повість, що розповідає про неймовірні історії з життя різних планет, маленького сатурнівця Лумпумчика і його друзів-землян Василька, Юрчика, Cашка та інших. «Прибулець із Сатурна» — перша частина повісті. У ній читачі познайомляться з Лумпумчиком — маленьким мудрим посланцем Семи Священних Планет Всесвіту, який прилетів на Землю.

   

   

  в кошик

  Автор: Станіслав Лем

  Серія: П'ятикнижжя Лемове

  Видавництво: Богдан

  Опис: Друга книга серії «П’ятикнижжя Лемове» з ілюстраціями Ростислава Крамара і шкіцом білоруського лемолога Віктора Язневіча.

   

   

  в кошик

  Автор: Ден Сіммонс

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: Мине якихось вісімсот років, і до загадкових Гробниць часу, що порушують закони Ньютона та загальну теорію відносності, на абсолютно провінційну планету Гіперіон вирушить дивна делегація дивного культу, який боготворить невблаганного монстра.

  в кошик

  Автор: Роджер Желязни

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: Рука Оберона — четверта книга циклу романів «Хроніки Амбера» американського письменника-фантаста Роджера Желязни.

  в кошик

  Автор: Роджер Желязни

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: Знак Єдинорога — третя книга циклу романів «Хроніки Амбера» американського письменника-фантаста Роджера Желязни.

  в кошик

  Автор: Роджер Желязни

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Рушниці Авалону» — друга книга циклу романів «Хроніки Амбера» американського письменника-фантаста Роджера Желязни. 

  Прокляття Принца Амбера, сказане у гніві, скріплене стражданнями й кров'ю, завжди збувається.
  Вирвавшись з ув'язнення, Корвін виявляє, що темні сили загрожують неминучою загибеллю не лише його ворогам, але і йому та всьому, що для нього важливе.

   

  в кошик

  Автор: Роджер Желязни

  Серія: Горизонти фантастики

  Видавництво: Богдан

  Опис: «Дев’ять принців Амбера» — перша книга циклу романів «Хроніки Амбера» американського письменника-фантаста Роджера Желязни.

  в кошик

  Автор: Олександр Вільчинський

  Серія: Детективна агенція ВО

  Видавництво: Богдан

  Опис: Детективи відомого українського письменника Олексія Волкова, лікаря за фахом, завжди неординарні. Навіть найдосвідченішому читачеві зазвичай до останніх сторінок не вдається спрогнозувати розв’язку. В романі «Гра у три руки», на відміну від попередніх, уперше за багаторічну практику «доктора детективних наук» Олексія Волкова головну партію виконує жінка, яка намагається розплутати клубок обставин, здатних запросто зламати хребет і сильному чоловікові.

  в кошик

  Автор: Олександр Вільчинський

  Серія: Детективна агенція ВО

  Видавництво: Богдан

  Опис: Розслідування у стилі Грабовського – це, коли все відбувається незалежно, в обхід, а чи й навіть всупереч волі офіційних органів. Отож, журналіст Андрій Грабовський, він же Граб, — головний герой романів відомого майстра детективного жанру Олександра Вільчинського, — знову починає розплутувати кримінальні історії.

  в кошик

  Автор: Олександр Вільчинський

  Серія: Детективна агенція ВО

  Видавництво: Богдан

  Опис: Детективні повісті відомого майстра цього жанру Олександра Вільчинського «Неврахована жертва» і «Суто літературне вбивство» мають одного спільного героя - колишнього журналіста Андрія Грабовського, який інколи за збігом обставин, а частіше за власним бажан ням, потрапляє у ситуації, з яких згодом доводиться доволі довго шукати виходу.

  в кошик

  Автор: Пугач

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропонований посібник укладено згідно з чинною програмою курсу географії для 11-річної школи та вимог МОН України щодо критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

  в кошик

  Автор: Пугач

  Видавництво: Богдан

  Опис: Практичні роботи є обов'язковою складовою вивчення географії в школі. У процесі їх виконання формуються необхідні географічні уміння і навчики та реалізується зв'язок теорії з практикою.

  в кошик

  Автор: Олійник, Пугач, Турчин

  Видавництво: Богдан

  Опис: Пропоноване видання містить інструктивні картки для лобораторних досліджень і лабораторних робіт, дослідницьких практикумів та проектів, передбачених чинною навчальною програмою МОН України з біології для учнів 8-го класу.

  в кошик

  Автор: Кондратова

  Видавництво: Богдан

  Опис: У робочому зошиті розроблено зміст уроків з інтегрованого курсу "Мистецтво" для учнів 8-го класу відповідно до чинної програми Міністерства освіти і науки України для загальноосвітніх навчальних закладів.

  в кошик

  Автор: Голінщак

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з предмета "Основи здоров'я", зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Основи здоров'я" (авт Гнатюк).

  в кошик

  Автор: Будна, Гладюк

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків із природознавства, зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Природознавство. 4 клас" (авт Гладюк).

  в кошик

  Автор: Кікінеджі, Шост, Шульга

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з предмета "Основи здоров'я", зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Основи здоров'я" (авт Кікінеджі, Шост, Шульга).

  в кошик

  Автор: Будна

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано 17 конспектів уроків розвитку зв'язного мовлення (до зошита "Говоримо, читаємо, пишемо. Зошит з розвитку зв'язного мовлення. 4 клас").

  в кошик

  Автор: Таровська, Варзацька

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків української мови, матеріал яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Українська мова. 4 клас" (авт Варзацька, Зроль, Шильцова).

  в кошик

  Автор: Криса

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків української мови, матеріал яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Українська мова. 4 клас" (авт Захарійчук, Мовчун).

  в кошик

  Автор: Тучапська

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків української мови, матеріал яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Українська мова. 4 клас" (авт Вашуленко, Дубовик, Мельничайко).

  в кошик

  Автор: Тучапська

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків української мови, матеріал яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Українська мова. 4 клас" (авт Захарійчук, Мовчун).

  в кошик

  Автор: Рей Бредбері

  Видавництво: Богдан

  Опис: До книги увійшли 50 відібраних самим автором оповідань. Українською мовою абсолютна більшість з-поміж них друкується вперше. Значний інтерес для любителів фантастики становитимуть передмова Рея Бредбері, у якій він розповідає про причини «появи» того чи іншого твору, а також ґрунтовні примітки та «паспорти» кожного оповідання.


  в кошик

  Автор: Дячук

  Видавництво: Богдан

  Опис: Зошит містить 5 лабораторних дослідів і 4 практичні роботи, які передбачені чинною навчальною програмою з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів. У зошиті наведені детальні інструкції виконання хімічного експерименту.

  в кошик

  Автор: Казанцева, Фурик

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник укладено відповідно до підручника "Інформатика. 7 кл." Казанцевої, Стеценко, Фурик та інтерактивної складової підручника, доступ до якої на http://www.bohdan-digital.com/edu.

  в кошик

  Автор: Дячук

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить самостійні і контрольні роботи для перевірки знань учнів з хімії у 7 класі. Кожна самостійна і контрольна роботи складається з чотирьох варіантів. Завдання диференційовані за рівнем складності і відповідають початковому, середньому, достатньому і високому рівням.

  в кошик

  Автор: Олійник

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: Видання містить орієнтовані плани-конспекти уроків, тестові завдання, інструктивні картки для проведення лабораторних досліджень та практичних робіт, ак також контрольні роботи у двох варіантах для перевірки навчальних досягнень учнів.

  в кошик

  Автор: Федоренко

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику містяться повні й вичерпні зразки розв'язання всіх завдань і вправ пудручника з алгебри 8 класу (Істер. Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів).

  в кошик

  Автор: Федоренко

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику містяться повні й вичерпні зразки розв'язання всіх завдань і вправ пудручника з геометрії 8 класу (Істер. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів).

  в кошик

  Автор: Істер

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику запропонована добірка завдань для проведення тематичного оцінювання з математики учнів 5-го класу.

  немає в наявності

  Автор: Ярець, Гонташ

  Видавництво: Богдан

  Опис: Видання містить контрольні роботи у чотирьох варіантах різного рівня складності для оперативного контролю знань.

  в кошик

  Автор: Казанцева

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано методичні рекомендації для проведення уроків з інформатики в 7 класі відповідно до чинної навчальної програми Міністерства освіти і науки України та підручника "Інформатика. 7 кл." Казанцевої, Стеценко, Фурик.

  в кошик

  Автор: Дунець, Заброцька

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано конспекти уроків з курсу "Я у світі", зміст яких відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандартові початкової загальної освіти та підручнику "Я у світі. 4 клас" (авт. Беденко, Дунець, Заброцька).

  в кошик

  Автор: Сліпець

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано розгорнуті конспекти уроків з курсу "Я у світі", матеріал який відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Я у світі. 4 клас" (авт. Бібік).

  в кошик

  Автор: Васильків

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: Посібник містить розгоруніт конспекти уроків з курсу "Основи здоров'я", матеріал який відповідає навчальній програмі МОН України, Державному стандарту початкової освіти та підручнику "Основи здоров'я. 4 клас" (авт. Бех, Воронцова, Пономаренко, Страшко).

  в кошик

  Автор: Кікінеджі

  Серія: Бібліотека вчителя

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подані розгорнуті конспекти уроків з предмета "Основи здоров'я" зміст яких відповідає підручнику "Основи здоров'я" (Кікінеджі, Шост, Шульга).

  в кошик

  Автор: Федоренко

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику містяться повні й вичерпні зразки розв'язання всіх завдань і вправ підручника з алгебри 8 класу (Істер. Алгебра: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза).

  в кошик

  Автор: Федоренко

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику містяться повні й вичерпні зразки розв'язання всіх завдань і вправ підручника з геометрії 8 класу (Істер. Геометрія: підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Генеза).

  в кошик

  Автор: Кравчук, Дячун

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику містяться повні й вичерпні зразки розв'язання всіх завдань і вправ підручника з математики 6 класу (Тарасенкова, Богатирьова, Коломієць, Сердюк. Математика: підручник для 6 класу загальноосвітніх навчальних закладів).

  в кошик

  Автор: Жіль Тібо, Бруно Сент-Обен

  Видавництво: Богдан

  Опис: Ніколас запрошений на день народження своєї подруги Лоуренс! Але його скарбничка майже порожня. Він заповзятливо брався за виготовлення то одного, то іншого подарунка. Невдача за невдачею, Ніколас у відчаї... Аж раптом у нього з’являється чудова ідея!

   

  в кошик

  Автор: Корчевська, Гнатківська, Хребтова

  Видавництво: Підручники і посібники

  Зошит складений відповідно до вимог оновленої чинної навчальної програми з математики і відповідає системі вправ підручника Богдановича, Лишенка "Математика. 4 клас".

  в кошик

  Автор: Будна

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику подано завдання для перевірки рівня сформованності навчики усних обчислень в учнів 4-го класу. Завдання математичних диктантів охоплюють матеріал усіх тем навачальної програми з математики.

  в кошик

  Автор: Заброцька, Бенцал

  Видавництво: Богдан

  Опис: Картки складено відповідно до навчальної програми і підручника "Українська мова. 3 клас" Вашуленка, Мельничайко, Васильківської. Їх використання полегшить роботу вчителя в ході поточної перевірки знань учнів.

  в кошик

  Автор: Будна, Т.В. Гладюк, М.М. Гладюк

  Видавництво: Богдан

  Опис: У посібнику запропоновані картки, зміст яких відповідає навчальній програмі з природознавства, 4 клас. Для учнів та вчителів четвертих класів.

  в кошик

  Автор: Мещерякова

  Видавництво: Весна

  Опис: Посібник "Сходинками знань. Тематичне оцінювання. 3 клас" складено відповідно до "Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи", затверджених Міністерством освіти і науки України, чинної програми для 3 класу з української мови, літературного читання, природознавства, курсу "Я у світі", математики та підручників "Українська мова. 3 клас" (Вашуленко, Мельничайко, Васильківська), "Літературне читання. 3 клас" (Савченко), "Природознавство. 3 клас" (Грущинська), "Я у світі" (Тагліна, Іванова), "Математика. 3 клас" (Богданович, Лишенко).

  в кошик

  Автор: Дюдюнова

  Видавництво: Богдан

  Опис: У зошиті розроблено зміст уроків з каліграфії для учнів 3 класу. Різноманітні вправи та цікаві завдання (графічні диктанти, вправи на штрихування, каліграфічне списування букв, слів та речень, робота з прислів’ями, створення текстів різних типів тощо) допоможуть краще сформувати навички каліграфічного письма, розвинути увагу, спостережливість, мислення. До поданого зошита розроблено розгорнуті конспекти уроків.

  в кошик