Кошик

Кошик порожній

Автор: Панченко

Видавництво: Весна

Опис: Словник-довідник містить близько 60 тисяч слів і словосполучень, які є складними для написання. У словниковому реєстрі наведено як загальновживані слова, так і термінологічну лексику. Крім словникової частини, у довіднику подано у вигляді таблиць правила написання складних слів української мови.

Автор: Таланов

Видавництво: Арій

Опис: Книга призначена передусім для україномовних громадян, які виїжджають до Польщі, а також для школярів, студентів і всіх, хто вивчає польську мову. Розмовник містить найуживаніші слова та словосполучення, а також корисну для туристів інформацію країнознавчого характеру.

Автор: Таланов

Видавництво: Арій

Опис: Книга призначена пе­ре­д­усім для гро­ма­дян Ук­раїни та ук­раїнців інших країн, які виїжджа­ють за кордон, зокрема до іспаномовних країн, а та­кож для шко­лярів, сту­дентів і всіх, хто вив­чає іспанську мо­ву. Роз­мов­ник містить най­у­жи­ваніші сло­ва та сло­во­спо­лу­чен­ня, а та­кож ко­рис­ну для ту­ристів інфор­мацію країно­знав­чо­го ха­рак­те­ру.

Автор: Таланов

Видавництво: Арій

Опис: Ця книга призначена пе­ре­д­усім для гро­ма­дян Ук­раїни та ук­раїнців інших країн, які виїжджа­ють за кордон, зокрема до франкомовних країн, а та­кож для шко­лярів, сту­дентів і всіх, хто вив­чає французьку мо­ву.

Видавництво: Компанія Скат

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Компанія Скат

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Компанія Скат

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Компанія Скат

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Апельсин

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Апельсин

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Видавництво: Апельсин

Опис: Зошит-словник в картонній обкладинці.

Автор: Левицька

Видавництво: Весна

Опис: Словничок для запису слів складений відповідно до чинної програми з іноземних мов у початковій школі та призначений для ведення словника в класі та самостійно.

Видавництво: Юнісофт

Опис: Словник-довідник допоможе школяру при вивченні іноземних мов, адже він має колонки для запису слів, перекладу та транскрипції.

Видавництво: Юнісофт

Опис: Словник-довідник допоможе школяру при вивченні іноземних мов, адже він має колонки для запису слів, перекладу та транскрипції.

Видавництво: Юнісофт

Опис: Словник-довідник допоможе школяру при вивченні іноземних мов, адже він має колонки для запису слів, перекладу та транскрипції.

Видавництво: Богдан

Опис: Словник містить тлумачення слів-термінів і словосполучень із термінологічним значенням, передбачених чинними програмами із рідної мови та читання МОН України.

Автор: Рудь

Видавництво: Літера

Опис: Тлумачний словник стане у пригоді молодшим школярам в освоєнні курсу української мови. Словник містить новітні запозичення, що відображає зміни у мові, спричинені появою нових предметів і явищ у світі.

Автор: Рудь

Видавництво: Літера

Опис: Фразеологічний словник стане у пригоді молодшим школярам в освоєнні курсу української мови. Фразеологізми допомогають точніше висловлювати думку, збагачують і прикрашають мовлення, поглиблюють знання з історії нашого народу й мови.