Кошик

Кошик порожній

Автор: Бевз 

Видавництво: Освіта

Зошит для поточного та тематичного оцінювання призначений для формування знань та умінь учнів з програмних тем курсу алгебри і геометрії 8 класу та контролю набутих математичних компетентностей. Посібник містить самостійні та контрольні роботи у формі ЗНО.

Автор: Бевз

Видавництво: Освіта

Навчальний посібник, Геометрія 8 клас Перевіряємо набуті компетентності, призначений для здійснення поточного та тематичного оцінювання знань та умінь учнів 8 класу, формування математичних компетентностей, що відповідають навчальній програмі. Посібник, крім тестів, самостійних робіт і завдань для тематичного контролю, містить відкриті задачі та практичні завдання.

Автор: Бевз

Видавництво: Освіта

Навчальний посібник, Алгебра 8 клас Перевіряємо набуті компетентності, призначений для здійснення поточного та тематичного оцінювання знань та умінь учнів 8 класу, формування математичних компетентностей, що відповідають навчальній програмі. Посібник, крім тестів, самостійних робіт і завдань для тематичного контролю, містить відкриті задачі та практичні завдання.

Автор: Єременко

Видавництво: Освіта

Зошит для поточного та тематичного оцінювання Єременко з Української мови та літератури, 8 клас, відповідає Державному стандарту загальної середньої освіти, вимогам чинної програми з української мови та літератури для загальноосвітніх навчальних закладів. Зошит містить завдання для проведення поточного й тематичного оцінювання. Запропонований посібник допоможе вчителеві в здійсненні ефективного контролю засвоєння учнями навчального матеріалу з української мови та літератури.

Автор: Титаренко

Видавництво: Літера

У цьому зошиті ви працюватимете з тестами й виконуватимете лабораторні роботи. Перед початком тестування вчитель інформує учнів про тривалість виконання тесту, його вид (навчальний, для самоконтролю, контрольний), кількість балів за правильне виконання завдань, дає зразок перерахунку тестових балів в оцінюванні. У тестах є частина завдань, серед яких треба вибрати одну або кілька правильних відповідей. Вибравши правильну відповідь, позначте її будь-яким знаком. У тестах вміщено також завдання на встановлення відповідності. У цих завданнях ви маєте до кожного запису лівої колонки, позначеного літерою, підібрати відповідник, позначений цифрою, з правої колонки. Потім складену відповідність потрібно записати в таблицю, розміщену поряд із завданням.

Автор: Ілюха

Видавництво: Літера

Посібник «Тестовий контроль знань» укладено відповідно до чинної програми. Він містить самостійні й контрольні роботи для перевірки навчальних досягнень учнів 8 класу з біології. Посібник містить безкоштовний додаток «Зошит з біології: лабораторні роботи, дослідження, практикум. 8 клас».

Автор: Василенко

Видавництво: Літера

Робочий зошит відповідає чинній програмі з основ здоров’я та підручнику «Основи здоров’я. 8 клас» (автори: Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, O. K. Гурська, Н. С. Коваль). Виконання завдань покликане розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя і сформувати свідоме прагнення його дотримуватися. Зошит допомагає ефективно організувати роботу в школі і вдома, здійснювати поточний контроль засвоєння навчального матеріалу, стимулює розвиток пошукової діяльності.

Автор: Надтока О. Ф., Надтока В. О.

Видавництво: Літера

Призначено для учнів 8 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів географії. Зошит відповідає оновленій програмі й може використовуватися з усіма чинними підручниками.

Автор: Власов

Видавництво: Літера

Зошит тестового контролю результатів навчання для 5 класу відповідає чинній програмі з історії та підручнику В. С. Власова.

Зошит призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожного уроку та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо в зошиті. Зошит містить по два варіанти завдань для проведення тематичних контрольних робіт (тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів), обов’язковість яких передбачена навчальною програмою.

Автор: Власов, Савко

Видавництво: Літера

Зошит тестового контролю результатів навчання з історії для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів призначено для перевірки засвоєння навчального матеріалу кожної теми та оцінювання навчальних досягнень учнів. Учні виконують завдання безпосередньо в зошиті. За наявності часу відповіді можна переносити на окремі аркуші або бланки. Це дасть змогу вчителеві інтенсифікувати процес перевірки та оцінювання. Зошит містить по два варіанти завдань для проведення тематичних контрольних робіт (тематичного оцінювання навчальних досягнень учнів), обов’язковість яких передбачена навчальною програмою.

Автор: Карпюк

Видавництво: ЛібраТерра

Навчальне видання є збіркою тестів, призначених для контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у 8 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст видання зорієнтований на навчальний матеріал і структуру нового НМК з англійської мови “English 8” для 8 класу автора О.Карпюк. Використання посібника сприятиме поступовій підготовці учнів до виконання тестового виду контролю.

Автор: Оксана Карпюк

Видавництво: Лібра Терра

Книга для домашнього читання "Прочитай мене" англійською мовою для учнів до підручника "Англійська мова" для 8 класу  містить уривки художніх творів та статті для читання і обговорення. Розроблені завдання співвіднесені із віковими особливостями і навчальним  досвідом восьмикласників та націлені на подальше удосконалення учнівських навичок з читання й говоріння.

Автор: Ткачук

Видавництво: Богдан

Опис: Робочий зошит з української мови містить вправи та завдання, які охоплюють матеріал оновленої програми Міністерства освіти і науки України для 8-го класу.

Автор: Ривкінд

Видавництво: Генеза

Опис: Робочий зошит є складовою навчально-методичного комплекту до підручника "Інформатика. 8 клас" автора Й. Я. Ривкінд.

Автор: Топузов, Надтока, Покась

Видавництво: Картографія

Опис: Зошит для практичних робіт з географії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Сердюченко, Бойченко

Видавництво: Освіта

Опис: Зошит для поточного та тематичного оцінювання з фізики для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Кирик

Видавництво: Гімназія

Опис: Книжка відповідає новій програмі з фізики для 8-го класу 12-річної школи. Вона містить самостійні та контрольні роботи з усіх тем і призначена для поточного контролювання знань учнів.

Автор: Савчин

Видавництво: ВНТЛ-Класика

Опис: Робочий зошит з хімії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

8 клас – це передостанній клас перед закінченням середньої школи, а отже саме зараз учні повинні прикладати найбільше зусиль для виправлення усіх оцінок та отримання якомога кращого атестата.

Саме тому робочі зошити 8 клас – це спеціальна програма з рівномірно розподіленим навантаженням поміж усіх предметів. Це дозволяє полегшити процес навчання та зробити його більш цікавим та якісним.

 

Такі зошити були розроблені спеціально за програмою міністерства з додаванням новітніх задач, які включають в себе нестандартні варіанти рішення задач та логічні.