Кошик

Кошик порожній

Автор: Мерзляк, Полонський, Рабінович, Якір

Видавництво: Гімназія

Опис: Посібник є дидактичним матеріалом з геометрії для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Автор: Мерзляк, Полонський, Рабінович, Якір

Видавництво: Гімназія

Опис: Посібник є дидактичним матеріалом з алгебри для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів. 

Автор: Буренко, Сливкіна

Видавництво: ІНКОС

Опис: Підручник прямований на практичне опанування учнями комунікативних умінь, розвиток когнітивних здібностей дітей, забезпечення ефективної діяльності на уроці. 

Автор: Пометун

Видавництво: Освіта

Робочий зошит з історії України : навчальний посібник для 7 класу загальноосвітніх авчальних закладів. Навчальний посібник є складовою НМК. У ньому містяться завдання різних типів, які виконують учні під час уроку самостійно, в парі чи в групах або ж вдома.

Автор: Чумак, Кривошеєва

Видавництво: Освіта

«Робочий зошит з французької мови» є складовою навчально-методичних комплектів до підручників «Французька мова» 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів (друга іноземна мова). Посібники містять письмові вправи, ігрові завдання для повторення й закріплення вивченого матеріалу. У зошитах багато різноманітних диференційованих вправ, що дасть змогу вчителю забезпечити індивідуальний підхід до кожного учня.

Автор: Безручкова 

Видавництво: Літера 

Цей зошит призначений для виконання лабораторних досліджень і практичних робіт з біології у 7 класі. У ньому запропоновано логічно вивірені й прості алгоритми виконання робіт, що полегшують роботу школярів завдяки використанню малюнків, таблиць, рекомендацій з формулювання висновків. Відповідає чинній програмі з біології для загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Василенко

Видавництво: Літера

Робочий зошит відповідає чинній програмі з основ здоров’я та підручнику «Основи здоров’я. 7 клас» (автори: Т. Є. Бойченко, І. П. Василашко, O. K. Гурська, Н. С. Коваль). Виконання завдань покликане розширити уявлення учнів про здоровий спосіб життя і сформувати свідоме прагнення його дотримуватися. Зошит допомагає ефективно організувати роботу в школі і вдома, здійснювати поточний контроль засвоєння навчального матеріалу, стимулює розвиток пошукової діяльності.

Автор: Надтока О. Ф., Надтока В. О.

Видавництво: Літера

Призначено для учнів 7 класу закладів загальної середньої освіти і вчителів географії. Зошит відповідає оновленій програмі й може використовуватися з усіма чинними підручниками.

Автор: Куриш, Вілігорська

Видавництво: Лібра Терра

Навчальне видання є збіркою тестів, призначених для контролю навчальних досягнень учнів з англійської мови у 7 класах загальноосвітніх навчальних закладів. Зміст видання зорієнтований на навчальний матеріал і структуру нового НМК з англійської мови “English” для 7 класу автора О.Карп'юк. Використання посібника сприятиме поступовій підготовці учнів до виконання тестового виду контролю.

Автор: Оксана Карп'юк, Анна Павлюк

Видавництво: Лібра Терра

Опис: Книга для домашнього читання англійською мовою для учнів до підручника "Англійська мова" для  7-го класу Оксани Карпюк. Доступний мовний матеріал, близькі для розуміння семикласниками ситуації для спілкування, цікавий сучасний зміст, український культурний компонент, естетичний дизайн — риси нового видання для 7 класу.

Автор: Сотникова

Видавництво: Ранок

Тестовий зошит, укладений до підручника німецької мови для 7-го класу «H@llo, Freunde!», містить різнорівневі завдання для оцінювання умінь і навичок учнів з німецької мови. Крім підсумкових тестів, до зошита включено семестрове тестування з чотирьох видів мовленнєвої діяльності (читання, аудіювання, письма й мовлення). 3-й рік вивчення мови.

Автор: Сліпчук

Видавництво: Освіта

Навчальний посібник є складовою НМК і призначений для полегшення засвоєння та систематизації учнями нового навчального матеріалу з біології, а також для економії часу при виконанні та оформленні практичних робіт.

Автор: Божинова, Кірюхіна

Видавництво: Ранок

Опис: Зошит відповідає вимогам нової програми з фізики для 7 класу загальноосвітніх навчальних закладів та призначений для поточного і тематичного контролю навчальних досягенень учнів з фізики. Посібник складається з двох частин: поточний контроль знань і контрольні роботи.

 

Автор: Сліпчук

Видавництво: Освіта

Опис: Робочий зошит з біології для 7 класу.

Автор: Авраменко

Видавництво: Грамота 

Опис: Зошит для контрольних робіт з української мови для 7 класу. 

Автор: Бойко 

Видавництво: Сиция

Опис: Навчальний посібник з географії з друкованою основою для учнів сьомого класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Коваленко

Видавництво: Освіта

Опис: Зошит для оцінювання навчальних досягнень з української літератури для 7 класу загальноосвітніх начальних закладів.

Автор: Віркун

Видавництво: Аксіома

Опис: Посібник призначений для проведення лабораторних досліджень, практичних робіт, спостережень учнів з урахуванням індивідуально-диференційованого підходу.

Сьомий клас – це один із найважчих етапів навчання у школі. Робочі зошити 7 клас дозволяє легше пережити його.

Додаються нові предмети, старі предмети закінчуються. Цей період стає важким і тим, що в цьому віці школярі починають менше працювати та стають більш лінивими. Завдяки спеціальним робочим зошитам учні працюють не тільки не менше, а й навпаки більше і старанніше.

Також такі зошити дозволяють батькам швидше та якісніше перевіряти домашні роботи своїх дітей. Крім цього вони мають, повний курс теоретичного матеріалу, що дає змогу самостійно розібратися в пропущеній темі.