Кошик

Кошик порожній

Автор: Мастиляк

Видавництво: Підручники і посібники

Книжка містить тексти, які будуть формувати навички читання на середньому рівні. Вправи спрямовані не лише на засвоєння граматичних явищ польської мови, а й на розвиток творчих здібностей школярів. Книжка містить вірші, загадки, зміст яких пов’язаний з тематикою текстів.

Автор: Світленко

Видавництво: Підручники і посібники

У хрестоматії-посібнику вміщено біографії письменників, вивчення творчості яких передбачено чинною програмою із зарубіжної літератури для 8 класу, відомості про їхню творчість та програмові твори, довідковий матеріал з теорії літератури, а також тексти художніх творів. Після кожного твору подано запитання та завдання за змістом прочитаного.

Автор: Міщук, Жирська, Степанюк

Видавництво: Підручники і посібники

Підручник з біології для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Давиденко

Видавництво: Підручники і посібники

Книга містить 11 текстів для формування навичок читання на середньому рівні. Вправи систематизовано за рубриками, що сприяє кращому розумінню тексту, засвоєнню складних граматичних явищ англійської мови, розвитку творчих здібностей учнів. У книжці також подано словник нової лексики, список прислів’їв і неправильних дієслів, і відповіді до деяких завдань.

Автор: Алла Несвіт

Видавництво: Генеза

Підручник з англійської мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Бевз

Видавництво: Освіта

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Кожен розділ підручника містить мотиваційний матеріал, який показує зв’язок геометрії з навколишнім світом і різними науковими галузями. Автором розроблено навчальні проекти до кожного розділу та добірка відкритих і практичних задач. Усе це сприятиме диференціації навчання, розвитку логічного мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів, а найголовніше — допоможе застосовувати здобуті знання на практиці.

Автор: Бевз

Видавництво: Освіта

Підручник Алгебра 8 клас забезпечує формування математичної і ключової компетентностей, реалізацію розвивального та аксіологічного підходів до навчання, умови для здійснення міжпредметних зв’язків, вагомі мотиви і стимули до навчання. Знахідкою авторів є розробка навчальнихпроектів до кожного розділу та добірка відкритих задач. Усе це сприятиме диференціації навчання, розвитковілогічного мислення, дослідницьких умінь і творчості учнів, а також уможливить застосування здобутих знань на практиці.

Автор: Жолос

Видавництво: Освіта

Сучасний підручник створено на новітніх здобутках біологічної, педагогічної, методичної та психологічної наук, зручний як для учнів, так і для вчителів. У підручнику відповідно до чинної програми домінує функціональний підхід до вивчення організму людини, зроблено акцент на зв’язку будови органів з їхніми функціями, продемонстровано механізми біологічних процесів, що відбуваються в організмі людини. З цією метою матеріали проілюстровано у вигляді схем, таблиць, інших графічних засобів.

Автор: Гупан

Видавництво: Освіта

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з історії України. Підручник викладено в доступній та зручній формі, містить багато ілюстрацій. Підходить для учнів та вчителів.

Автор: Сотникова

Видавництво: Ранок

Аудіодиск є невід’ємною складовою НМК «Hallo, Freunde!», призначеного для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, які вивчають німецьку мову як другу іноземну (четвертий рік навчання). Аудіодиск містить вправи для засвоєння фонетики німецької мови й розвитку навичок аудіювання. У їх записі взяли участь носії німецької мови, що відповідає принципу автентичності, притаманному навчально-методичному комплекту. 4-й рік вивчення мови.

Автор: Тагліна

Видавництво: Ранок

Підручник з Основ здоров'я для 8 класу побудований таким чином, щоб вам було якомога легше з ним працювати. Він складається із чотирьох великих розділів, які у свою чергу діляться на теми й параграфи. Угорі кожної парної сторінки вказано назву теми, угорі непарної — назву параграфа. Так вам буде легше знайти необхідний матеріал. На початку кожного параграфа вам пропонується обміркувати певну ситуацію, обговорення якої передує вивченню нової теми. Сам процес опрацювання нового матеріалу буде для вас цікавим, оскільки ви зможете ознайомитися з думками інших людей, обговорити різні життєві ситуації, вирішити проблеми, виконати практичні вправи. Також ви матимете змогу попрацювати з додатковим матеріалом, звернутися не лише до літературних чи інтернет-джерел, а й до свого власного досвіду, до знань, отриманих раніше. У кінці кожної теми розміщено запитання для повторення й обговорення, які розподілені за рівнями навчальних досягнень.

Автор: Сиротюк

Видавництво: Генеза

Опис: Підручник з фізики для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Кучма, Морська

Видавництво: Богдан

Опис: Підручник з англійської мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Глобін, Буковська, Васильєва, Сільвестрова

Видавництво: Педагогічна думка

Опис: Підручник з алгебри для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Пестушко, Уварова, Довгань

Видавництво: Генеза

Опис: Підручник з герграфії для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.

Автор: Ющук

Видавництво: Богдан

Опис: Підручник з української мови для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів. Навчальний матеріал спрямовано на розвиток творчих здібностей, навичок самоосвіти, інтересу школярів до предмета.

Автор: Мірошник, Бичевська

Видавництво: Літера

Опис: У хрестоматії подано твори художньої літератури, визначені для додаткового читання з української літератури у 8 класі (відповідно до нової навчальної програми).

Автор: Пахаренко, Коваль

Видавництво: Грамота

Опис: Підручник з української літератури для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів.