Українсько-французький розмовник

Код товару: 10306

Відгуки (5)

В наявності

35.00 Грн

Опис Українсько-французький розмовник

Автор: Таланов

Видавництво: Арій

Опис: Ця книга призначена пе­ре­д­усім для гро­ма­дян Ук­раїни та ук­раїнців інших країн, які виїжджа­ють за кордон, зокрема до франкомовних країн, а та­кож для шко­лярів, сту­дентів і всіх, хто вив­чає французьку мо­ву. Вона містить най­у­жи­ваніші сло­ва та сло­во­с­по­лу­чен­ня, а та­кож ко­рис­ну для ту­ристів інфор­мацію країноз­нав­чо­го ха­рак­те­ру.

Залишити відгук

Ваш відгук збережено, після первірки ми його покажемо